Πνευματικά δικαιώματα © (ver.02/2014), για την ARGONAUTIKA M.D.&S.